Projekty

Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v MŠ Heřmánek

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001572

Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2020

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

Skutečné datum ukončení: 31. 8. 2020

Doba trvání v měsících: 8

Výše podpory: 411 732 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Aktivity:

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách:

10. 2. 2020 16:00-18:30 „Projekt Inkluze v MŠ Heřmánek“

15. 6. 2020 16:00-18:30 „Projekt Inkluze v MŠ Heřmánek“
 

Komunitně osvětové setkání 2 hodinové:

13. 2. 2020 16:00-18:30 „Valentýn u nás a ve světě“

9. 3. 2020 16:00-18:30 „Zapojení dětí s OMJ do výuky v MŠ Heřmánek“

27. 5. 2020 16:00-18:30 „Zahradní setkání Motýlků“

22. 6. 2020 16:00-18:30 „Cestujeme po světě“
 

Komunitně osvětové setkání 4 hodinové:

7. 1. 2020 15:00-19:15 „Vánoční tradice u nás a ve světě“
 

Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu

17. 1. 2020 10:00-11:00 „Všichni nevypadáme stejně“

5. 3. 2020 10:00-11:00 „Jak bydlí děti celého světa“

16. 6. 2020 9:00-11:00 „Poznáváme Itálii“
 

Dvojjazyčný školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta školám a dětem s odlišným mateřským jazykem.